UČIMO HRVATSKI – Kaže li se ponovno ili ponovo?

Savjet pripremio doc. dr. sc. Marko Alerić./hkm.hr Često čujem pitanje je li pravilno upotrijebiti prilog ponovno ili ponovo. I jedan i drugi prilog u hrvatskom su jeziku pravilni i oba su zabilježena u rječnicima. To znači da nije sporno da oba priloga u hrvatskom jeziku postoje i da su u njemu pravilna. Ipak, značenje priloga ponovno različito je od značenja […]