Dražen Zetić: Gorčina kruha (posvećeno posavskim majkama)

ciklus poetskih tekstova o seoskim običajima, tradiciji i vjeri Bosanske Posavine Autor Dražen Zetić /Biram dobro Dražen Zetić: Gorčina kruha (posvećeno posavskim majkama)  (ciklus poetskih tekstova o seoskim običajima, tradiciji i vjeri Bosanske Posavine) Jutra u boli Rasulo se inje, dugim noćima. Razlomljeni kipovi Gospa, nagi korpusi Krista bez ruku. Pali su s nekog oronula zida, dotrajale vitrine, […]