Ivan Pavao II. – Hvala tebi, ženo

SVETI PAPA O DOSTOJANSTVU ŽENE Hvala tebi, ženo-majko, koja si krilo ljudskog bića u radosti i muci toga jedinstvenog iskustva, po kojemu si Božji osmijeh djetetu koje dolazi na svijet, vodilja njegovih prvih koraka, podrška njegovu rastu, uporišna točka na životnom putu. Vama, ženama diljem svijeta, moj najsrdačniji pozdrav! Želim se obratiti izravno svakoj ženi, […]