Objavljena izjava “O potvrdi Crkvenog nauka o daru spolnosti”

Blaženi Pavao VI. Na tiskovnoj konferenciji Katoličkog sveučilišta Amerike, u Washingtonu, u utorak je objavljeno kako je više od 500 intelektualaca, znanstvenika, sveučilišnih profesora iz SAD-a i svijeta potpisalo izjavu „O potvrdi Crkvenog nauka o daru spolnosti“, kojom potvrđuju „kako je nauk Katoličke Crkve o daru spolnosti, braku i kontracepciji istinit i moguće ga je […]