O zahtjevu UN-a o istrazi zlostavljanja po psihijatrijskim ustanovama

“HITNA je preporuka Odbora da se poduzmu direktni koraci za rješavanje teške situacije u ustanovama, zaustave nedobrovoljni tretmani i korištenje mjera sputavanja. Odbor nadalje sugerira da se zakonodavstvo uskladi s Konvencijom. Daljnja je preporuka Odbora provođenje istrage i progona svih kršenja ljudskih prava”, stoji u Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom kojeg su Ujedinjeni narodi […]