Katolička Crkva i nacizam

Prokrijumčarena enciklika s proročkim riječima protiv nacizma Osamdeset i pet godina enciklike “Mit brennender Sorge” Papa Pio XI. je u ožujku 1937. objelodanio tri enciklike osuđujući u njima zlokobne ideologije. Prva od njih, napisana na njemačkom, nosi naslov “Mit brennender Sorge” (S gorljivom brigom), a ukazuje na pogubnost nacizma, potičući na čvrstu vjeru u Isusa […]