HRVATSKA BAŠTINA – Prve hrvatske opere

Bymjukic/Croativ.hr Slika1. Spomenik Ivanu Zajcu u Rijeci (MJ) Ljubav i zloba Ljubav i zloba smatra se prvom hrvatskom operom; praizvedena je 28. ožujka 1846. u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu. Skladatelj opere je Vatroslav Lisinski, libreto za operu napisao je Josip Car, a Dimitrije Demeter ga je preradio pa su ga navodili kao autora libreta. Instrumentalizaciju je dotjerao J. K. Wisner […]