I. Tijardović: PTSP na rubu smrti i ludila

Osvrt na knjigu ‘PTSP na rubu smrti i ludila’, autor Petar Bukovac, vlastita naklada autora, 2021. Gledajući Podcast Velebit, na kojemu je nedavno gostovao hrvatski branitelj Petar Bukovac, iznenadio sam se koliko je gost bio iskren kad je govorio o sebi i o svom životu. Naime, svi mi čuvamo i štitimo svoju privatnost, no on je […]