UČIMO HRVATSKI – Regija, region ili nešto treće?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham./hkm.hr Regija je podrijetlom latinska riječ (regio) za koju u hrvatskom jeziku postoji mnoštvo istoznačnica, ovisno o značenju. Riječ region, koju ponekad čujemo, znači isto što i regija, ali u srpskom, bosanskom ili crnogorskom – u tim se jezicima tuđice ne prilagođuju na isti način kao u hrvatskom. Pa kad je već tuđica, […]

Politički i medijski teror: Nema teme u koju se neće upetljati famozna ‘regija’

Autor: Davor Dijanović Raspadom Austro-Ugarske Monarhije i stvaranjem monarhističke Jugoslavije Hrvatska je geopolitički i kulturološki istrgnuta iz svoga prirodnog srednjoeuropskog okvira i smještena na Balkan. Kao što u svojoj poznatoj knjizi Diplomacija piše Henry Kissinger: “Novostvorena Jugoslavija ostvarila je težnje južnoslavenskih intelektualaca. No, u stvaranju te zemlje trebalo je prijeći crtu razgraničenja europske povijesti, koja je dijelila […]

Tihomir Dujmović: Alkemija Balkana

Piše: Tihomir Dujmović/Slobodna Dalmacija Prije neke, čini mi se, četiri godine, našao sam jedan mali tekst u časopisu „Vijenac“ o predstavljanju hrvatske kulture na Sajmu knjiga u Leipzigu i zgrozio se nad činjenicom da tadašnja ministrica kulture Andrea Zlatar Violić nije dopustila samostalni hrvatski štand na tom sajmu knjiga, nego je, navodno, kako je službeno […]