Apostolskim pragovima na svojem jeziku glagoleći

U Rimu održan simpozij O rimskoj liturgiji na hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku i na glagoljici Mislav Kovačić Ako Rim raskriljuje vrata hrvatskoj crkvenoslavenskoj pismenosti i dolazi upoznati svoje zakonito, ali nažalost predobro skrivano dijete, onda bismo i mi, prije svih drugih, morali postati svjesni svoje vrijednosti i dati se poučiti da svojim identitetom imamo štošta i […]