Kirk o primjeni sile

Fundamentalna pogreška Millovih političkih teorija je jednostavno sljedeća: on misli da društvom može upravljati diskusija; ali utjecajna snaga u svim društvima je sila. […] Mill je zapisao da je prisila opravdana u društvo samo do “razdoblja kada će čovječanstvo postati sposobno poboljšavati [se] slobodnom i jednakom raspravom.” Je li ikada postojalo takvo vrijeme, pita Stephen, u kojem […]

Kirk i Brownson o protestantizmu i demokraciji

R. Kirk u The Conservative Mind skreće pažnju na O. Brownsona i prenosi nekoliko razmišljanja; Protestantizam propada kroz tri stanja; prvo, podvrgavanje religije civilnoj vlasti; drugo, odbacivanje autoriteta temporalne vlasti i podvrgavanje religije pod kontrolu vjernika; treće, individualizam koji “prepušta religiju kontroli pojedinca, koji izabire vlastito vjerovanje ili ga osmišljava po svojoj želji, osmišljava vlastito […]

Konzervatizam, liberalizam i negiranje grijeha – Kirk

Kirk, raspravljajući o J. Adamsu koji je smatrao da je postojanje grijeha neoboriva činjenica, a to znači da je potrebno balansirati strastima i interesima u društvu – nasuprot Emersonu koji je (naivno i štetno) to negirao, zapisuje u svojoj knjizi The Conservative Mind; Prepoznavanje trajne sile grijeha je glavno načelo konzervatizma. Lord Hailsham, u svojoj knjizi The Case for […]

Evolucija liberalizma, od klasičnog do modernog

Russell Kirk u knjizi The Conservative Mind piše o konzervatizmu i općenito o povijesti ideja. Dotakao se i transformacije liberalizma. (Uz male izmjene prenosim u nastavku); S obzirom da je čovjek kompleksan, njegovo vodstvo ne može biti jednostavno. Humanitarijanski teoretičari koji izmišljaju projekte ingeniozne jednostavnosti ubrzo dolaze do vladajuće jednostavnosti despotizma. Započinju raspojasanim individualizmom, svaki čovjek je […]

Aristokracija je uvijek prisutna – Kirk, Adams

Kirk u The Imaginative Mind piše o Adamsu koji je smatrao da ne možemo izbjeći koncept aristokracije. Francuski spekulatori (učenici Voltairea ili Rousseaua) nudili su egalitarnu sliku čovjeka i društva, ali radi se o naivnom razmišljanju. Naravno, ljudi su rođeni s “jednakim” pravima, ali imaju različite sposobnosti i kapaciteta tako da društvo opravdano može biti […]

Kirk o moralu, medijima i demokraciji

Kirk pišući o Amesu (1758-1808) koji nije bio toliko optimističan oko određenih američkih ideala ističe u The Conservative Mind” (Nisam upoznat s Amesom, ali čini se kako je smatrao da demokracija kao demokracija ne završava onako kako to njeni zagovornici vole prezentirati.); Od svih užasa demokracije, najgore je uništavanje moralnih običaja. “Demokratsko društvo će uskoro shvatiti […]

Kirk o apsolutnoj slobodi

Russell Kirk u The Conservative Mind napominje; Ne samo da diktati pravde obvezuju međusobnu ovisnost, nego to čine i diktati općeg morala. Niti divljak niti civilizirani čovjek ne može izbjeći kontakte sa svojim bližnjim; a kada god to čini, u određenoj mjeri njegova “prirodna” sloboda mora biti ograničena jer ona ugrožava ovlasti drugog. Francuska predanost […]

Kirk o apsolutnoj slobodi

Russell Kirk u The Conservative Mind napominje; Ne samo da diktati pravde obvezuju međusobnu ovisnost, nego to čine i diktati općeg morala. Niti divljak niti civilizirani čovjek ne može izbjeći kontakte sa svojim bližnjim; a kada god to čini, u određenoj mjeri njegova “prirodna” sloboda mora biti ograničena jer ona ugrožava ovlasti drugog. Francuska predanost […]

Kirk o civilnom društvu i ljudskim pravima

Kirk u TheConservative Mind; Čovjekova priroda je zamršena, društvo je začuđujuće kompleksno: primitivna jednostavnost je pogubna kada ju se primjeni na političku situaciju velike države.”Kada čujem lakoću izmišljanja kojem je cilj, i koje hvali, svako novo političko uređenje, lako mi je prepoznati da su tvorci uvelike neuki u svojoj zadaći, ili da su uvelike nemarni u svojoj […]

Kirk o ljudskim pravima

Kirk u The Conservative Mind zapisuje; Radikalizam osamnaestog stoljeća izrazio je svoja uvjerenje u terminima “prirodnih prava”. Od objave Paineova djela “Rights of Man”, mase su prihvatile ideju neotuđivih prirodnih prava u njihovu nejasnom i ratobornom obliku, obično miješajući “prava” sa željama. Zbunjenost oko definicije je danas sveprisutna u društvu, posebno u Univerzalnoj deklaraciji Ljudskih prava […]