Koliko vrijedi brak?

Autor Veseljko Kralj/Biramdobro.com Nedavno smo bili na svadbi. Prekrasan događaj i doživljaj. Čovjek se ponovo prisjeća vlastitog vjenčanja, vlastitih riječi pred Bogom i svećenikom, vlastitih prisega, sve je tako puno osjećaja, sve je tako dirljivo, ali samo, kako sam primijetio, za ljude otvorenog srca ljubavi i životu. I tako razmišljajući o svemu tome zapitah se, koliki […]

Kako kod djece razviti sakramentalni pogled na svijet u kojem živimo

ODGOJ U VJERI Pri promišljanju o našem obiteljskom životu moj smo suprug i ja željeli razviti upravo taj sakramentalni pogled na svijet u nama samima kao i u djeci koju smo iščekivali. Sada kada imamo četvero djece sa sigurnošću kažem da neke od tih ideja djeluju: čini se da naša djeca misle o sakramentima. Srednjovjekovni […]

Brak – sakramenat za bolji život u dvoje

U  Katoličkoj Crkvi brak ima posebno važno mjesto jer je on sakramenat. No, što to znači, u kom smislu je brak sakramenat, to baš svi i ne znaju. Sveti Augustin označava sakramenat kao “djelotvoran znak jedne nevidljive stvarnosti”. Ta nevidljiva stvarnost za njega je bezuvjetna ljubav i vjernost Božja prema ljudima a djelotvorni znakovi su […]