UČIMO HRVATSKI – Novine, novina ili novìna?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham./hkm.hr U hrvatskom jeziku postoji nekoliko imenica koje se uvijek upotrebljavaju u množini bez obzira znače li jedan primjerak ili više. Takva je imenica primjerice hlače. Makar je u gramatičkoj množini ta imenica može značiti jedan primjerak: Nema nijednih hlača u trgovini, ili može značiti više primjeraka: Ima mnoštvo hlača u trgovini. Isto […]

UČIMO HRVATSKI – Prisutan ili nazočan?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham./hkm.hr Upotreba riječi prisutan i nazočan ovisna je o našem osobnom izboru. Obje su riječi pravilne i jezičnom sustavu sukladne. Isto tako birati možemo između prisutnost i nazočnost, ali izbora nema kada je riječ o prisutnosti i prisustvu. Valja nam izabrati prisutnost, jer je prisustvo suprotno hrvatskom jezičnom tvorbenom sustavu i ne pripada mu. Razliku između prisutan-prisutnost i nazočan-nazočnost valja […]

UČIMO HRVATSKI – Jeste li osvojili “Porin” ili “Porina”?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham./hkm.hr Jedna se pjevačka nagrada u Hrvatskoj zove Galeb, a nedavno rekoše da je naš poznati pjevač osvojio Srebrnog galeba. Nije to jedina jezično zanimljiva glazbena nagrada koja se dodjeljuje pred kamerama i koja zajedno sa svojom jezičnom pogrešnosti putuje u naše domove i tako se uvuče u naše jezične navike. Nedavno […]

UČIMO HRVATSKI – Veliko i malo početno slovo u imenu hotela

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham. Hotel je opća imenica koja znači, kako nam kaže rječnik, ugostiteljski objekt za boravak i prehranu putnika i turista. Piše se malim početnim slovom jer je opća imenica. Ako uz hotel dolazi i ime toga hotela, ime mu se piše velikim počenim slovom hotel Osijek, hotel Central, hotel Laguna, hotel Kempinski. Pijemo […]

UČIMO HRVATSKI – Kojega je roda jezgra?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham. Jezgra je, kao i mnoge riječi, višeznačna pa se može upotrebljavati u različitim izrazima  – atomska jezgra, zemljina jezgra, orahova jezgra, stanična jezgra. Jezgra može biti i jezgra predavanja, jezgra znanstvene teorije, jezgra nastavnog programa… Jezgru je moguće upotrijebiti u svim tim značenjima jer ih povezuje zajedničko temeljno značenje jezgre – jezgra označuje središnji, bitni dio čega. Isto temeljno […]

UČIMO HRVATSKI – Gospođa profesor i gospodin profesorica?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham. Nitko se čak neće ni zabuniti pa profesora osloviti gospodine profesorice, ali oslovljavanje profesorice gospođo profesor ili doktorice gospođo doktor nije rijetko, a ni neobično. Nepravilno jest jer u hrvatskom jeziku postoje nazivi za zanimanja i za muško i za žensko i odavna ih je norma propisala kao obvezne – prije nego što je […]

UČIMO HRVATSKI – Kojega je roda auto?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham./hkm.hr Auto je kraći, razgovorni oblik automobila. Budući da se često upotrebljava, za razliku od većine naših razgovornih riječi, našao je svoje mjesto u hrvatskim gramatikama, a tako i u književnom jeziku. Pripada imenicama muškoga roda stranoga podrijetla kao što su bendžo, gaučo, indigo, kakao, korzo, loto, mikado, rodeo, video. Te su […]

UČIMO HRVATSKI – Kako se pravilno piše naziv borilačake vještine – judo ili džudo?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham./hkm.hr Riječ je o tom da je u športskoj rubrici jednih naših dnevnih novina osvanuo naslov Judo!, a u tekstu koji je slijedio ispod naslova, judo je bio pisan malim početnim slovom, a autor je teksta ispisivao i mnogobrojne oblike i izvedenice svoje imenice: juda, judom, judaš, judašu. Imenica je […]

UČIMO HRVATSKI – Pozdravljam sviju!

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham./hkm.hr U jednu se vrlo gledanu emisiju naše državne televizije telefonski izravno uključila gledateljica pozdravivši riječima: ”Pozdravljam sviju!” Jezični stručnjak, koji je inače redoviti gost iste emisije i koji budno nadzire i ispravlja jezične pogrješke voditelja i njegovih gostiju, uopće nije reagirao na gledateljičine pozdravne riječi. Čini se da je […]

UČIMO HRVATSKI – Poučiti i podučiti?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham./hkm.hr Poučiti i podučiti nije isto. Poučiti znači dati pouku. Pouka je spoznaja stečena iskustvom. Poukama završavaju basne. Krilatice i poslovice vrste su pouka. Poučne mogu biti misli, djela, postupci. Pouke, one životne, često su teške, jer kaže jedna od njih – na pogrješkama se uči. Podučiti znači dati poduku.Poduka […]