UČIMO HRVATSKI – Poučiti i podučiti?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham./hkm.hr Poučiti i podučiti nije isto. Poučiti znači dati pouku. Pouka je spoznaja stečena iskustvom. Poukama završavaju basne. Krilatice i poslovice vrste su pouka. Poučne mogu biti misli, djela, postupci. Pouke, one životne, često su teške, jer kaže jedna od njih – na pogrješkama se uči. Podučiti znači dati poduku.Poduka […]

UČIMO HRVATSKI – Cunami ili tsunami?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham./hkm.hr U hrvatskom pravopisu postoji vrlo jasno pravilo o pisanju riječi iz tuđih jezika. U tom se pravilu slažu svi pravopisi, pa ako nepismenost u javnim glasilima ponekad možemo opravdati različitim pravopisnim rješenjima u različitim pravopisima, ovdje je pisanje tuđica doista znakom jezične nekulture, nebrige i neznanja.Ako je tuđa riječ […]

UČIMO HRVATSKI – Grudanje ili grudvanje?

Jezični savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham/hkm.hr Grudanje je omiljena dječja zimska radost. Ako su grude ledene, mogu biti i opasne. Ako su grude grudve, ne treba se igrati s njima jer ćemo jezično pogriješiti.Grudvanje i grudva ne pripadaju hrvatskom književnom jeziku, pravilno je reći grudanje i gruda.Gruda može biti snijega, masla, zemlje. U prenesenom […]

UČIMO HRVATSKI – Nekoliko riječi ružnih

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham/hkm.hr Nije dobro slušati druge samo zato da bismo im pronašli pogrješke. Nije dobro čitati tuđa pisma s crvenom olovkom u ruci i pametovati. To nitko ne voli! Tako se najbrže i najlakše omrzne gramatika svakomu, a time se često stvori i govorna nesigurnost ili odbojnost prema jezičnoj nepravilnosti. Ipak, […]

UČIMO HRVATSKI – Kada jest, a kada jeste

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham/hkm.hr Sadašnje je vrijeme pomoćnog glagola biti: jesam često u upotrebi, a najčešće je u svom skraćenom obliku: sam, si, je, smo, ste, su. Toga se niza od šest glagolskih oblika sjećamo još iz osnovne škole – naši nas učitelji nisu puštali na miru sve dok ih nismo znali kao pjesmicu ili i ako nas netko […]

UČIMO HRVATSKI – Regija, region ili nešto treće?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham./hkm.hr Regija je podrijetlom latinska riječ (regio) za koju u hrvatskom jeziku postoji mnoštvo istoznačnica, ovisno o značenju. Riječ region, koju ponekad čujemo, znači isto što i regija, ali u srpskom, bosanskom ili crnogorskom – u tim se jezicima tuđice ne prilagođuju na isti način kao u hrvatskom. Pa kad je već tuđica, […]

Sveta Stolica

UČIMO HRVATSKI VATIKAN Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham/HKM Sveta Stolica ime je koje obično neslužbeno upotrebljavamo umjesto Vatikana. Međutim, i ime Vatikan upotrebljavamo umjesto punoga imena (koje je zapisano u hrvatskom službenom popisu država) Država Vatikanskoga Grada. Međunarodno pravo kaže da su Sveta Stolica i Država Vatikanskoga Grada u pravnom smislu dva različita pojma, […]

Ekoškola, eko škola ili eko-škola

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham. Predmetci su tvorbeni dijelovi riječi koji se predmeću osnovi riječi i mijenjaju joj značenje. Primjerice, preskočiti (pre+skočiti), prevelik (pre+velik), preblizu (pre+blizu). Predmetci mogu biti domaćega podrijetla: protuudar (protu+udar) ili tuđega podrijetla: kontraudar (kontra+udar), mogu se dodavati na riječi domaćega podrijetla: suučenik (su+učenik) ili tuđega podrijetla: suautor (su+autor). […]