Sangvinik ili flegmatik?

“Svaki je temperament po sebi dobar, sa svakim od njih čovjek može činiti dobra djela i postići spasenje.” (otac Conrad Hock) SANGVINIK Bog ljubi vesela darivatelja. (2 Kor 9,7) Kreativna, vesela, odvažna naravna sklonost sangvinika da gleda na vedriju stranu, da uživa u ljudima i traži pustolovinu katkada ima za posljedicu površnost i lakoumnost. Ali ovaj […]

Što prvo činite: razmišljate ili djelujete?

Moto ekstroverta mogao bi biti: “Prvo djeluj pa onda razmišljaj” (ili: “Prvo govori pa razmišljaj kasnije”), dok bi moto jednoga introverta bio: “Prvo misli pa onda djeluj.” Ekstrovert će obično izraziti svoje misli i osjećaje odmah, bez duboka razmišljanja. Kada se mora donijeti neka odluka, ekstroverti će bez kolebanja odmah obznaniti svoje mišljenje (kolerici) ili […]