Socijalne kreposti razvijaju smisao za zajedništvo

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Silvija Migles/hkm.hr Među temeljne istine ljudskoga postojanja spada i ta da je čovjek socijalno biće. Ljudskoj naravi kao takvoj pripada socijalna dimenzija bez koje je nemoguće ostvariti se kao ljudi. Potrebni smo jedni drugima te je važno koji i kakav stav zauzimamo kada je riječ o našim međuljudskim odnosima. Za vjernika, […]