Mir kao vrjednota koja je bitna za život ljudske zajednice

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Gordan Črpić / HKM Ovaj je svijet umoran. Taj umor najsnažnije dolazi do izražaja u napetostima koje se događaju među ljudima i narodima a plod su dubokog unutarnjeg nezadovoljstva i nemira koji kulminiraju u nasilju i strahoti rata. Stoga je mir vrednota koja je bitna za život ljudske zajednice. Kompendij socijalnog nauka […]

Dostojanstvo siromaha – jedna od izazovnijih istina današnje Crkve

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Dubravka Petrović Štefanac/hkm.hr Čovjek kao socijalno biće živi u društvu. Punina njegova razvoja i ostvarenja ovise najvećim dijelom o kakvoći društvenoga života, o odnosima pravde, pravednosti i istine. Društvo treba težiti da čovjek živi u ljudskijim uvjetima, da se poštuju njegova prava i slobode te promiče njegovo dostojanstvo. To su, naime, […]

Crkva i globalna ekonomija

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Stjepan Brebrić/hkm.hr U svojemu odnosu prema društvu Crkva se ravna inkarnacijskom logikom, posvijestivši sebi na Drugome vatikanskom koncilu da je ona „sakrament ili znak i oruđe najtješnijeg sjedinjenja s Bogom i jedinstva cijeloga ljudskoga roda“ (LG 1). Ona je, slijedom te logike, susretište Isusa Krista i ljudske povijesti otajstveno stvarno i […]

Socijalni nauk Crkve je instrument evangelizacije

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Marijana Kompes/hkm.hr Papa Ivan Pavao II. je u svojoj socijalnoj enciklici Centesimus annus 1991. godine istaknuo da „socijalni nauk Crkve sam po sebi posjeduje vrijednost instrumenta evangelizacije“ (CA, 54). Kao instrument, socijalni nauk Crkve, dakle, sudjeluje u djelu evangelizacije za koje je papa Pavao VI. još 1975. godine u svom apostolskom nagovoru Evangelii nuntiandi naglasio […]

Bogatstvo i siromaštvo iz perspektive socijalnog nauka Crkve

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Marijana Kompes/hkm.hr Živimo u svijetu naglašenog materijalizma u kojem se ljudska stvarnost i egzistencija često reduciraju na materijalno imanje stvari bilo malih bilo velikih. I dok socijalni nauk Crkve jasno prepoznaje čovjekove materijalne potrebe koje treba zadovoljiti i za njihovo se pravedno ispunjenje zalaže, osobito u ovim vremenima krize kada mnogi […]

Socijalni nauk Crkve kao nadahnuće i orijentir za djelovanje

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Marijana Kompes/hkm.hr Socijalni nauk Crkve ukazuje na činjenicu kako život često donosi situacije u kojima možemo izabrati između nekoliko mogućnosti djelovanja kako kao pojedinci na individualnoj razini tako i na strukturalnoj razini. U takvoj situaciji bila je i jedna udovica o kojoj svjedoči Stari Zavjet u Prvoj Knjizi o Kraljevima 17, […]

Mediji i Crkva – suradnja unatoč različitosti

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Jerko Valković/hkm.hr Ne samo u naše vrijeme već i kroz čitavu povijest odnos između Crkve i medija bio je veoma dinamičan i prolazio je kroz različita razdoblja – od nepovjerenja pa sve do poziva na suradnju i međusobno obogaćenja. Taj hod moguće je pratiti kroz brojne crkvene dokumente koji su posvećeni […]

Supsidijarnost u medijskom prostoru

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Jerko Valković/hkm.hr Bespomoćnost pred nasilnom i sveprisutnom medijskom industrijom osjećaj je koji često obuzima današnjeg čovjeka. Mediji se nameću na svakom koraku a nerijetko ih doživljavamo kao nešto što nas opterećuje čemu se teško, gotovo nemoguće suprotstaviti. Ako medije promatramo u širem kontekstu, u povezanosti s kulturom, politikom ili gospodarstvom, tada […]

130 godina katoličke socijalne misli

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Stjepan Baloban/hkm.hr Prije 130 godina, 15. svibnja 1891. godine, papa Lav XIII. objavio je prvu socijalnu encikliku „Rerum novarum“. Naslov enciklike „Rerum novarum“, na hrvatskom „O novim stvarima“, je znakovit pod dvostrukim vidom. Kao prvo, jedan rimski biskup, papa, unutar službenog učenja  Katoličke Crkve raspravlja o radničkom pitanju kao socijalnom pitanju. To jest o teškom […]

Odgoj za politiku – koga birati?

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Stjepan Baloban/hkm.hr Prije svakih političkih izbora u Hrvatskoj pojavljuje se pitanje: Koga birati? To pitanje je jednako aktualno i važno za sve hrvatske građane, bili oni vjernici ili ne, ateisti ili agnostici, pripadali oni ovoj ili onoj vjerskoj zajednici ili religijskoj skupini. Istina, veliki a možda i najveći dio građana, je […]