5 napasti u korizmi i kako ih izbjeći

MILOSTI JE ČAS Jeste li tijekom ove korizme iskusili koju od ovih napasti? Jahve reče Satanu: “Neka ti bude, sa svime što ima radi što ti drago, samo ruku svoju na nj ne diži.” – (Knjiga o Jobu 1,12) Ne znam za vas, no otkad sam se vratila u krilo Crkve, često se u vrijeme korizme osjećam kao Job. Osjećam […]

Kako prepoznati napastovanja Sotone?

Na koji način može djelovati »zao duh«? Možda biste o tome mogli nešto napisati ili komentirati ovo: Dario Betancourt u knjizi »Ustani i hodi« (str. 133 i 138) kaže: Sotona ima silnu moć. Ne zaboravimo da je osuđeni duh koji je sačuvao anđeosku narav i stoga nas nadvisuje, ali je podložan Bogu kao svako stvorenje. […]