12 putova kako spoznati Boga

PRIRODNI I NADNARAVNI Poznati kršćanski mislilac i profesor filozofije na Sveučilištu u Bostonu Peter Kreeftdonosi nam dvanaest načina kako spoznati Boga Prema Isusovim riječima, vječni je život spoznavanje Boga (usp. Iv 17, 3). Na koliko sve različitih načina možemo spoznati Boga, a time i vječni život? Razmišljajući o tome, pronalazim dvanaest putova kako spoznati Boga. Konačan, potpun i definitivan način je, naravno, Krist, Bog […]

Od koga tražiti mudar savjet nego od naše duhovne Majke!

MAJKA DOBROG SAVJETA “Ni Adam prije grijeha, ni sv. Ivan Evanđelist koji je počivao na Gospodinovim grudima, ni apostol Pavao koji je bio uznesen u treće nebo, ne mogu imati onakvu mudrost savjeta i onakvu savršenu spoznaju nadnaravnih tajna, kao što je to imala Marija, Isusova Majka, koja je upravo kao takva morala savjetovati i […]