Srce kao simbol

Progovorit ću o srcu. Govorimo o Srcu Isusovu, čovjekovu, ne samo kad je bolesno, nego kao simbolu. Ovo što je Isus za nas učinio može jedino onaj „koji ima srca“. […]

Darovi bez srca

Postoji umjetnička slika koja prikazuje Isusa u mračnom vrtu. Lijevom rukom drži svjetiljku, a desnom kuca na teška i velika vrata. Kad je slika prvi put bila izložena, jedan je […]

Srce je budilica

  Probudi se dušo moja, probudi se harfo i citro, probudit ću zoru jutarnju… Ja spavam, ali srce moje bdi. (Pj 5, 2) Pazite! Bdijte jer ne znate kad je […]