Nemojte zaboraviti staru evangelizaciju

Izraz „nova evangelizacija“ su izvorno koristili sveti papa Ivan Pavao II. i papa Benedikt XVI. kako bi se osvrnuli na jedinstvenu situaciju Zapada, u kojoj nismo propovijedali Evanđelje ljudima koji ga nisu čuli, nego se „ponovno predstavlja“ Evanđelje kulturi koja je nekoć prihvaćala Evanđelje, a kasnije ga odbacila. U osnovi taj pojam označava „ponovnu evangelizaciju“. […]