„Starac i more” – roman koji slavi život

Ernest Hemingway svoj roman Starac i more otvara riječima: „Bijaše to starac koji je sam ribario u malom čamcu u Golfskoj struji i lovio je već osamdeset četiri dana a da nije ulovio ni jednu jedinu ribu.” Autor Biram DOBRO  Ernest Hemingway svoj roman Starac i more otvara riječima: „Bijaše to starac koji je sam ribario u malom […]