STIL ŽIVOTA MODERNOGA DOBA Je li se uistinu u prošlosti živjelo zdravije?

Objavio Jadranka Pavić U Hrvatskoj je 1950. godine prosječna starost umrlih osoba bila 45,9 godina za žene i 42 godine za muškarce, a pedeset godina poslije, točnije 2010. godine, prosječni životni vijek muškaraca bio je oko 71 godine, a žena 78 godina. Kada se govori o zdravlju, nerijetko se čuju izjave: »Nekada se živjelo opuštenije […]

Težiti novom stilu života

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Marijana Kompes/hkm.hr Ekološka problematika postala je jedna od gorućih tema našeg vremena kojoj i socijalni nauk Crkve posvećuje posljednju socijalnu encikliku „Laudato si’“ iz 2015. godine. Na to da je riječ o zaista gorućem problemu našeg vremena ukazuje i jedan od pokazatelja održivosti sadašnjeg stanja i životnog stila, a to je […]

Z. Miliša: MORBIDNE IGRE KAO ZABAVA I TRAŽENA MEDIJSKA ROBA

Nasilja kao zabava i stil života Godinama upozoravam da nasilje postaje zabava i stil života za sve veće skupine djece i mladih. Percepcija je sve većeg broja djece i mladih da je zabava bolja što su alkohol i droga dostupniji. Današnja su djeca sve sklonija bizarnijim zabavama. Maloljetni nasilnici sve se učestalije zabavljaju življavajući se […]