Ozdravljenje javnog života

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Stjepan Baloban/hkm.hr U novije vrijeme u Europi sve više slabi utjecaj kršćana u politici odnosno u oblikovanju javnoga života. To se prije svega odnosi na Njemačku, Italiju i Austriju zemlje u kojima su političke stranke s katoličkim „predznakom“ i istaknutim političarima katolicima odigrale iznimno važnu ulogu u oblikovanju stabilne i mirotvorne  […]

Socijalni, a ne društveni nauk Crkve

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Stjepan Baloban/hkm.hr Nakon skoro 30 godina života u slobodnoj i demokratskoj Hrvatskoj socijalni nauk Katoličke Crkve je zadobio svoje legitimno mjesto u hrvatskoj civilnoj i crkvenoj javnosti. Sam naziv “socijalni nauk Crkve” ušao je u intelektualne, općenito društvene, političke i crkvene krugove kao nešto iznimno pozitivno što posjeduje Katolička Crkva. Prije toga, u komunizmu, se upotrebljavao naziv društveni […]

Kršćanin je suodgovaran za zbivanja u svijetu

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Novu emisiju na valovima HKR-a „Blago socijalnog nauka Crkve“ srijedom u 9:30 emitiramo u suradnji s Centrom sa promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije i njegovim pročelnikom, profesorom socijalnog nauka Crkve na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, mons. prof. dr. sc. Stjepan Balobanom. Stjepan Baloban/hkm.hr Posljednjih godina sve više se u […]