Imaj strpljenja sa sobom, makar mali dio strpljenja koji Bog ima sa tobom!

Imaj strpljenja sa sobom, makar mali dio strpljenja koji Bog ima sa tobom. Imaj strpljenja kada ti ništa ne ide, jer postoje u životu periodi kada nećeš ići naprijed, kada ćeš vraćati natrag i kada će te svaki korak unazad boljeti bilo zbog tvojih pogrešaka, bilo zbog želje drugoga da bude ispred tebe. Imaj strpljenja […]

Ako si težak sebi, nisi težak Isusu!

Ako si težak sebi, nisi težak Isusu. Nikada ne zaboravi činjenicu da on s tobom ima više strpljenja nego ti sam sa sobom. Koliko je bilo ljudi u tvom životu koji su te izdali, na koje si mislio da uvijek možeš računati ali kada je došla neka kriza nestali su iz tvoga svijeta kao da […]

More strpljenja

Je li doista potrebno više razuma nego mudrosti da bi se odgajalo djecu? O tome bi se dalo razgovarati. U svakom slučaju, sigurno je da treba beskrajno mnogo strpljenja: s djecom, ali i s nama samima, s drugima, pa na neki način čak i s Bogom. »Tko se teško srdi, bolji je od junaka«, stoji […]