ZAŠTO TREBA VIŠE I ČEŠĆE GOVORITI O »STRUKTURAMA GRIJEHA« Povezanost izvornoga grijeha sa »strukturama grijeha«

Autor:  Krešimir Cerovac Foto: Shutterstock Iako nije o tome tako često govorio kao papa Ivan Pavao II. te nije do kraja objasnio što je grješna društvena struktura, ili kako ona funkcionira, Ratzingerovo povezivanje izvornoga grijeha s društvenim strukturama dalo je korisnu teološku upućenost na to kako se i društvene strukture mogu smatrati grješnima. U enciklici »Caritas […]