Papa Švicarskoj gardi: Budite svjedoci Krista i kulture uskrsnuća

U svojim tradicionalnim renesansnim uniformama jamče sigurnost Svetoga Oca te, srdačno i profesionalno, čuvaju ulaze u Grad Vatikan. Spomenuvši njihovo dragocjeno i velikodušno služenje Papi i Crkvi, papa Franjo je potaknuo Švicarske gardiste da postanu svjedoci uskrsloga Krista, da šire kulturu uskrsnuća, posebno u sredinama u životu u kojima prevladava kultura smrti Izvor Biram DOBRO  U […]

Sedam samostana na mističnoj liniji od Irske do Izraela

Mistična zamišljena linija povezuje sedam samostana od Irske do Izraela. Je li to slučajno? Tih sedam svetišta su jako udaljeni jedno od drugog, ali su poredani u istoj ravni – Svetoj liniji Sv. Mihovila Arkanđela. Prema legendi, linija predstavlja put kojim je Sv. Mihovil poslao Sotonu u pakao, piše Aleteia. Linija za počinje na osamljenom otoku […]