B. Stanić: Uz Svjetski dan siromašnih

Propaganda blagostanja Već kao mala tradicija u sveopćoj se Crkvi na 33. nedjelju kroz crkvenu godinu, koja ove godine pada 13. studenoga, slavi Svjetski dan siromašnih – jer već mu je šesta godina zaredom. Čemu uopće takav dan kad je poznato da je vazda Crkva zauzeta za dostojanstvo siromašnih? Zašto je baš sada potrebno da […]