Quentin Tarantino: ‘Filmovi su moja religija, a Bog je moj gledatelj’

DRUGAČIJI POGLED NA TARANTINOVE FILMOVE Quentin Tarantino jednom je izjavio: “Filmovi su moja religija, a Bog je moj gledatelj”, ali njegove bismo filmove teško mogli nazvati religioznima. Tarantinov filmski univerzum obilježava neograničeno nasilje, užas i stalni motiv ljudskog samouništenja. Milost, pravda i ljubav su u drugom planu, a ističe se okrutnost. Čak su i njegovi […]