Tišina u liturgiji

ESEJ KARDINALA ROBERTA SARAHA Kardinal Robert Sarah, prefekt Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, 30. siječnja ove godine objavio je u prestižnim vatikanskim novinama L’Osservatore Romano esej na temu tišine u rimskoj liturgiji. Hrvatski prijevod napravljen je po uzoru na talijanski tekst s dodatkom odlomka koji se bavi tišinom u istočnoj liturgiji, a koji se […]