UČIMO HRVATSKI – Kako je siječanj dobio ime?

Savjet pripremio Alen Orlić, prof./hkm.hr Hrvatski nazivi za mjesece u godini prvi su put tiskani 1611. u Nauku krstjanskom fra Matije Divkovića. Nazive za mjesece koji su navedeni u tom djelu upotrebljavali su dalmatinski, slavonski i bosanski pisci, a od njih su ih preuzeli ilirci. U hrvatskom standardnom jeziku naziv je za prvi mjesec u godini siječanj no osim […]

UČIMO HRVATSKI – Koštati ili stajati?

Savjet pripremila dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica./hkm.hr Obično se u razgovornom jeziku govori da nešto košta toliko i toliko, npr. litra mlijeka košta šest kuna, premda se normativno preporučuje na tom mjestu upotreba glagola stajati, pa će pravilno biti: litra mjeka stoji šest kuna. Glagol koštati došao je u hrvatski jezik preko njemačkoga kosten sa značenjem stajati, […]

UČIMO HRVATSKI – Sklonidba imena Vinko

Savjet pripremila Dubravka Rovičanac, prof./hkm.hr U siječnju slavimo svetoga Vinka, omiljenoga sveca vinorodnih krajeva. Sklonidba njegova imena ponekad izaziva nedoumice. Tako je i sa sličnim muškim imenima poput: Zvonko, Danko, Marko, Drago ili Bruno, a nekima su i posvojni pridjevi nastali od tih imena kamen spoticanja u govoru. Kako, dakle, sklanjati muška imena na -o […]

UČIMO HRVATSKI – Kada počinje novo desetljeće?

Savjet pripremio Alen Orlić, prof./hkm.hr U zadnjim danima 2019. godine i u prvim danima 2020. godine malotko nije primio čestitku u kojoj mu se čestita ulazak u novo desetljeće ili vidio reklamu u kojoj ga se poziva da se počasti čime za ulazak u novo desetljeće. No je li početak 2020. godine ujedno i početak […]

UČIMO HRVATSKI – Treba li nam screening?

Savjet pripremio Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Nedavno je pokrenut “Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća”,  pri čemu je umjesto engleskoga naziva screening upotrijebljen hrvatski standardnojezični naziv probir. Naime, u medicinskome nazivlju screening označuje strategiju prepoznavanja bolesti i rizičnih čimbenika za pojavu određene bolesti, a umjesto njega u hrvatskome standardnom jeziku preporučuje se naziv probir, pa je […]

UČIMO HRVATSKI – Mrtvac je u jeziku ipak živ

Savjet pripremio doc. dr. sc. Borko Baraban./hkm.hr Odnos živoga i neživoga u hrvatskome je književnom jeziku vrlo zanimljiv. Vrlo je važna pravilna uporaba pridjeva i njihovo povezivanje s imenicama. Oprjeka živo – neživo ima i na gramatičkoj i na naglasnoj razini zanimljivih pojedinosti. Oblik riječi u pojedinom padežu ponekad ovisi o tom označuje li ona […]

UČIMO HRVATSKI – Poučiti i podučiti?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham./hkm.hr Poučiti i podučiti nije isto. Poučiti znači dati pouku. Pouka je spoznaja stečena iskustvom. Poukama završavaju basne. Krilatice i poslovice vrste su pouka. Poučne mogu biti misli, djela, postupci. Pouke, one životne, često su teške, jer kaže jedna od njih – na pogrješkama se uči. Podučiti znači dati poduku.Poduka […]

UČIMO HRVATSKI – Treba li nam zdrava ishrana ili zdrava prehrana?

Savjet pripremila dr. sc. Jadranka Mlikota./hkm.hr Kada je riječ o savjetima nutricionista u kojima nas poučavaju kako se zdravo hraniti, vrlo se često upotrebljavaju izrazi zdrava ishrana, odnosno zdrava prehrana. Danas je, primjerice, vrlo raširena prehrana po krvnim grupama, širenje svijesti o tom kako pravilna ishrana neosporno ima velik utjecaj na opće zdravstveno stanje, a među zdravijim […]

UČIMO HRVATSKI – Cunami ili tsunami?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham./hkm.hr U hrvatskom pravopisu postoji vrlo jasno pravilo o pisanju riječi iz tuđih jezika. U tom se pravilu slažu svi pravopisi, pa ako nepismenost u javnim glasilima ponekad možemo opravdati različitim pravopisnim rješenjima u različitim pravopisima, ovdje je pisanje tuđica doista znakom jezične nekulture, nebrige i neznanja.Ako je tuđa riječ […]

UČIMO HRVATSKI – Porodiljni, porodiljski ili rodiljski dopust?

Savjet pripremio doc. dr. sc. Borko Baraban/hkm.hr U hrvatskom zakonodavstvu postoji Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, a objavljen je i na službenim stranicama Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje. U Temeljnom se kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama također spominje rodiljni dopust. Krajem 2012. godine mediji su pisali o produljenju rodiljskoga dopusta u prijedlogu […]