Nova klasifikacija: Seksualne devijacije više nisu poremećaji, nego stanja

Što donosi nova klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema? Je li nešto službeno bolest ili nije definirano je u dokumentu Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (MKB) koju izdaje Svjetska zdravstvena organizacija. Ta se klasifikacija mijenjala tijekom desetljeća, a u svijetu je trenutačno aktualna najnovija verzija MKB 11. U Hrvatskoj je na snazi službeno i dalje deseta […]