Mir kao vrjednota koja je bitna za život ljudske zajednice

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Gordan Črpić / HKM Ovaj je svijet umoran. Taj umor najsnažnije dolazi do izražaja u napetostima koje se događaju među ljudima i narodima a plod su dubokog unutarnjeg nezadovoljstva i nemira koji kulminiraju u nasilju i strahoti rata. Stoga je mir vrednota koja je bitna za život ljudske zajednice. Kompendij socijalnog nauka […]