DR. WOLLFY KRAŠIĆ O HRVATSKIM DRŽAVOTVORNIM ORGANIZACIJAMA U KOMUNISTIČKOJ JUGOSLAVIJI Hrvatske snage otpora komunističkoj Jugoslaviji na kraju su uspjele

Autor  Tomislav Vuković Snimio: B. Čović | Dr. Wollfy Krašić Snage su otpora kroz 45 godina postojanja komunističke Jugoslavije prenosile ideju o potrebi stvaranja samostalne hrvatske države, do povoljnoga trenutka […]