Muško-ženska različitost

Da bi se u braku dobro razumjeli, muškarac će morati upoznati psihologiju svoje žene, a žena studirati psihologiju svoga muža. Potpuno su krive predrasude: ona muška – da se muškarac smatra višim, superiornijim; i ona ženska – da se žena smatra, iako nesvjesno, nižom i inferiornijom od muškarca. Ne radi se o superiornosti ili inferiornosti, […]