Treba jasno reći: zlo je uvijek zlo!

Mnogi su katolici podijeljeni po pitanju pobačaja. Iako je crkveno učenje po tom pitanju kristalno jasno (KKC 2270-2275), Pew Research je izvijestio da više od polovice američkih katolika favorizira legalizaciju/legalizirani pobačaj (tj. […]