Dopustili smo da Svemogući Bog ostane u sjeni našeg znanstvenog i intelektualnog života

Nedavno sam čitao neke nagovore Ivana Pavla II. sa duhovnih vježbi koje je održao za studente sveučilišta u Krakovu 1972., još dok je bio kardinal Karol Wojtyla. U jednom od tih razgovora spomenuo je pismo koje je dobio od velikog prirodnog znanstvenika. Evo što mu je taj znanstvenik napisao: „Uglavnom ne nalazim Boga na putovima svoje […]